การขอคืนเงิน

วิธีการคืนเงิน ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น
1. ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า เนื่องจากทางบริษัท ไม่สามารถจัดส่งให้ได้
2. สินค้ามีตำหนิ หรือเสียหายในระหว่างจัดส่ง
3. ทางบริษัทฯ ส่งสินค้าไปให้ไม่ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ เช่น ผิดรูปแบบ ผิดประเภท ผิดสี ผิดชนิดของสินค้า
4. คำอธิบายหรือรายละเอียดของสินค้าไม่ตรงตามที่เขียนไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

ผู้ชื้อไม่สามารถขอคืนสินค้า และ/หรือคืนเงินได้ในกรณีเปลี่ยนใจ

กรณีชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคาร การคืนเงิน จะโอนเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า ภายใน 15 – 30 วัน
การคืนเงินที่นอกเหนือจากกรณีที่ระบุไว้ ทางบริษัทฯจะขอพิจารณาเป็นรายๆไป

เอกสารที่ใช้ในการขอคืนเงิน
1. ภาพถ่ายสินค้า
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเงินสด)
4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อเราได้ที่
Tel. 094-6429322, 081-5658640
Email : [email protected]
Line id : @allseasonscorp