1. เกี่ยวกับสินค้า

– สินค้าต่างๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ http://www.allseasonscorp.co.th ทั้งหมด ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ
– ราคาสินค้าที่ระบุไว้พร้อมส่วนลด(ถ้ามี) เป็นหน่วยเงินของไทย(บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะแจ้งราคาสุทธิ และค่าขนส่ง(ถ้ามี) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า
– ทางเรา ขอสงวนลิขสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล รายละเอียดสินค้า ราคา  และรูปภาพสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ทางเรา ขอสงวนสิทธิ์ ตัวสินค้า รูปภาพสินค้า ไม่ให้ผู้ใดทำการคัดลอก หรือนำไปดัดแปลง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ

2. การสั่งซื้อสินค้า

– ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อทางออนไลน์ หรือ ระบบตระกร้าสินค้า ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ทันที เมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น
– สั่งซื้อทางอีเมลล์ โดยส่งอีเมลล์มาสั่งซื้อได้ที่ [email protected] กรูณาระบุชื่อสินค้า รหัสสินค้า สี จำนวน เบอร์ติดต่อ และที่อยู่ในการจัดส่ง แล้วทางเราจะตอบกลับโดยแจ้งราคา บวกค่าส่ง ให้ท่านอีกครั้ง
– กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับสั่งซื้อทางโทรศัพท์ เนื่องจาก อาจมีความผิดพลาด และคลาดเคลื่อนได้**

3. การชำระเงิน

3.1 ชำระโดยโอนผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร
3.2 ชำระทาง Paypal
3.3 ตัดผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต (ยังไม่เปิดให้บริการ)
3.4 ชำระเงินปลายทาง (ลูกค้าต้องสั่งซื้อผ่านทาง Marketplace Partner ของเรา ดังต่อไปนี้

– Lazada Thailand.
– 11Street Thailand.
– Shopee

*หากชำระด้วยการโอนผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงินมาด้วยทุกครั้ง และกรุณาแจ้งการชำระเงินให้ทางเราทราบ หากท่านไม่แจ้งชำระเงิน ทางเราจะไม่ทราบข้อมูลว่าท่านชำระมาแล้ว ซึ่งจะทำให้ส่งของล่าช้าได้

4. การจัดส่งสินค้า

ทางเราสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วโลก กรุณาดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่หัวข้อ การส่งสินค้า

5. การรับประกันสินค้า

ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าที่ส่งไปถึงท่าน เป็นสินค้าที่ไม่ตรงกับรายละเอียดสินค้าที่ได้บรรยายไว้ หรือไม่เหมือน หรือไม่คล้ายคลึงกับรูปภาพสินค้านั้น รวมถึง บริษัทฯ ส่งสินค้าผิดไปจากรูปแบบหรือสีที่ลูกค้าได้เลือกไว้ในใบสั่งซื้อ ทางเรายินดีรับคืน หรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้ใหม่เอง

6. การคืนสินค้า

กรณีสินค้าชำรุด หรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก หีบห่อแตก หรือขาด ทำให้สินค้าที่บรรจุข้างในได้รับความเสียหาย ลูกค้าสามารถแจ้งขอคืนสินค้าได้ โดยต้องแนบไฟล์ภาพหีบห่อและสินค้าที่เสียหายหรือชำรุด มาที่อีเมลล์ [email protected] ทั้งนี้ภายใน 7 วันทำการ หากพ้นกำหนด จะไม่สามารถคืนสินค้าได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

7. การเปลี่ยนสินค้า

กรณีสินค้าชำรุด หรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก หีบห่อแตก หรือขาด ทำให้สินค้าที่บรรจุข้างในได้รับความเสียหาย ลูกค้าสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ โดยลูกค้าส่งสินค้ากลับคืน เมื่อเราได้รับสินค้าคืนแล้ว เราจะส่งสินค้าไปให้ใหม่ กรณีนี้ทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าเอง  ทั้งนี้ต้องแจ้งเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้านั้นแล้ว หากพ้นกำหนด จะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่อีเมลล์ [email protected]